bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

Basiscursus Bijenhouden bij Klaverbloem Bakel

Bij de bijenvereniging Klaverbloem kunt U de basiscursus Bijenhouden volgen.
Bij voldoende belangstelling start er elk jaar in Januari een cursus.
De praktijkondersteuning met mentoren komt vanuit onze bijenhoudervereniging  "De klaverbloem".
Na het volgen van de Basiscursus zijn deelnemers in staat met een bijenvolk te werken. 
In het eerste jaar na de cursus zal er, indien gewenst, een mentor beschikbaar zijn. Deze mentor wordt in overleg met de cursist toegewezen.

Cursusinhoud
Er zijn 9 theorie- en 8 praktijklessen van 2 uur incl. examen. 
Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, Power Point presentatie en kastmateriaal. 
Een syl-la-bus  ( dat is een samenvatting van wat er behandeld is in de cursus) van de besproken theorie wordt tijdens de cursus uitgereikt als naslagwerk.
Naast de syl-la-bus dient men het cursusboek - Bijenhouden, Hoe doe je dat? - van Friedrich Pohl aan te schaffen, maar ook andere boeken over het houden van Bijen zijn de moeite waard om in te zien en te lezen.

Cursusdag, tijd en plaats.
Theorie: Op maandag of dinsdagavond, dit indien mogelijk in overleg .         
De eerste les is eind januari, begin februari. 
Praktijk: van april tot en met augustus. 
De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt. 
Tijdens de praktijklessen wordt voor beschermende kleding gezorgd, de cursist zorgt zelf indien nodig voor handschoenen.

Toets en examen
Na de vierde theorieles wordt er een toets afgenomen en na de laatste theorieles volgt een officieel examen. Men dient een voldoende voor het theorie-examen te hebben, alvorens men aan de praktijk kan deelnemen. Tijdens de praktijklessen worden door de docent en de praktijkassistent de verrichtingen van de cursist bijgehouden, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een praktijk evaluatieformulier ingevuld. Bovenstaand theorie-examen, praktijkbeoordeling en praktijkevaluatie formulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer. 
Aansprakelijkheid: leden en vrijwilligers zijn bij de vereniging WA verzekerd, cursisten nemen deel op eigen risico.

Kosten
De cursus kost € 170,-- incl. de syllabus en brochure over varroa bestrijding (excl. cursusboek). Dit bedrag dient op de eerste avond bij de aanvang van de cursus contant te worden voldaan.
De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging).
Zij ontvangen ook een jaar lang gratis het maandblad Bijenhouden.
Wilt u deelnemen aan deze basiscursus imkeren, graag uw gegevens verzenden naar Klaverbloem Bakel.

Na ontvangst van uw gegevens, wordt het aanmeldingsformulier  toegezonden.
Bij vragen of nadere informatie kunt u altijd bellen naar het scretariaat: Mieke Bankers: 06-23790332