bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

Kindervakantieweek 2015

Op 27 Aug. stond er tijdens de KinderVakantieWeek op het terrein van St. Jozefheil ook een stand van onze bijenvereniging "De Klaverbloem".
Circa 150 leerlingen van de basisscholen uit Gemert - Bakel kwamen onze stand bezoeken.
In 8 groepen kwamen de leerlingen kennis nemen van het bijenhouden.
Er werd door de organisatie een strak tijdschema aangehouden, zodat wij in ongeveer 25 minuten per groep iets konden vertellen over de bijen en het imkeren.

Het was een dankbare en leuke dag, om de jeugd iets te vertellen over de bijenwereld.

Frans Delmee