bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

De Groene Heerlijckheid

In het kader van het jaar van de bij ( 2012) heeftde Bijenhoudersvereniging De Klaverbloem  als actieve vereniging het initiatief genomen om met bedrijven en organisaties een convenant voor biodiversiteit te laten ondertekenen. Tijdens dit proces werd duidelijk dat het beste resultaat behaald wordt als de eigen handen uit de mouwen worden gestoken. Samen met anderen is Stichting De Groene Heerlijckheid in het leven geroepen. De Groene Heerlijckheid zet zich in voor versterking van de biodiversiteit in Gemert-Bakel. Natuurakkers zijn als belangrijkste instrument gekozen omdat het graan en de bloemen de basis van de voedselketen voeden. In 2013 werd al 12 hectare natuurakker gerealiseerd.

In 2014 is samen met Vogelwerkgroep Gemert en Ons Landschap maar liefst 25 hectare  verdeeld over meer dan 40 percelen als natuurakker ingezaaid. De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een mooie prijs: De Bronzen Grutto.

Ook is er een intentieverklaring ondertekend tussen de Gemeente Gemert/Bakel en de Groene Heerlijckheid, voor het verbeteren van de biodiversiteit in de Gemeente, klik HIER om deze te lezen.

 ARTIKEL ER-OP-UIT BAKEL 2015

er op uit Bakel