bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

Zwermen

Wat is een bijenzwerm?

Van mei tot juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een zogenaamde zwerm. Een flink deel van een volk, enkele duizenden bijen, gaat er vandoor met een koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen. 
Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm vaak een tussenstop en vormen een klont bijen aan een boom, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen.
Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om te steken en zeker niet als er geen honingvoorraad te verdedigen valt.


Wie een bijenzwerm ziet hangen kan deze behoeden voor een wisse dood, namelijk door een imker te bellen.
Een zwerm kan nooit de winter overleven in ons klimaat, daar de zwerm onvoldoende voedsel voor de winter kan vergaren en dan omkomt van de honger. Bovendien kan een zwerm na enige dagen last veroorzaken, omdat deze op een voor de omgeving vervelende plek kan hangen en mensen hindert.

 

Melden van een zwerm:

Wanneer U een zwerm ziet hangen in de Bakel of omgeving, kunt U het beste contact opnemen met:

- Secretariaat (Mieke Bankers) : 06-23790332