bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

NL Doet 2017

Ook dit jaar heeft onze bijenhoudersvereniging weer meegedaan met NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Er waren 9500 klussen aangemeld goed voor 350.000 vrijwilligers.

Onze klus voor dit jaar was om een toilet te realiseren en stromend water.
De klus was te groot om in 1 dag te realiseren, daarom is er voor gekozen om alleen de leiding te leggen vanaf het IVN gebouw tot aan de bijenhal.
De aansluitingen zullen dan op een later tijdstip worden gerealiseerd.

Voor de innerlijke mens hebben Mieke en Jet gezorgd voor een gevulde soep met gesmeerde broodjes.

De medewerkers van de Lev-groep hebben gezorgd voor een gezonde attentie en hebben vol bewondering gekeken naar de vooruitgang van onze vereniging.
Omroep Centraal heeft van alle klussen van de bakelse verenigingen een filmpje gemaakt. Dit is te vinden op de website van Omroep Centraal.

Verder willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun aanwezigheid, hun werkzaamheid en hun denkwerk wat geleid heeft tot een geslaagde dag.